[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14797
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Novartis s.r.o. (MVDr. Magdaléna Petrová)
M01AB05
66747
3718014797
Podaný
24.10.2018 17:11:04
16.1.2019 16:42:31
Dôvod späť vzatia Naskladnenie distribúcie
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_66747_Voltaren 100 SUP 5... Žiadosť o vyradenie A3 24.10.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MVDr. Magdaléna Petrová - Novartis s.r.o. 
Zaslal: 26.10.2018 18:54:17
Doklad o uhrade