[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

14793
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
KRKA, d.d., Novo mesto (Marjan Vrbnjak)
G04BD08
23026, 23022
3718014793
Fikcia
24.10.2018 15:53:30
15.1.2019 15:41:57
Dôvod späť vzatia Dôvodom späťvzatia je interné rozhodnutie držiteľa.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost__Asolfena 10mg_3... Žiadosť o vyradenie A3 24.10.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Marjan Vrbnjak - KRKA, d.d., Novo mesto 
Zaslal: 25.10.2018 10:19:21
Prikladáme platbu.