[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14788
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Baxalta Innovations GmbH (Tomáš Laluha, MVDr.)
B02BD02
6989C
3718014788
Právoplatný
15.1.2019 8:32:55

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_ziadost_6989C_Adynovi_5... Žiadosť o zaradenie A1N 26.10.2018 Podpis Tomáš Laluha, MVDr.
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Adynovi... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 26.10.2018 Podpis Tomáš Laluha, MVDr.
text/dali Navrh_znenia_riadku_6989C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 26.10.2018 Podpis Tomáš Laluha, MVDr.
application/pdf Pravoplatne_rozhodnutie_o_r... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 26.10.2018 Podpis Tomáš Laluha, MVDr.
application/pdf Doklad_o_pridelení_kódu_lie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 26.10.2018 Podpis Tomáš Laluha, MVDr.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FEK_rozbor_lieku_Adynovi.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 26.10.2018 Podpis Tomáš Laluha, MVDr.
application/pdf SPC_Adynovi.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 26.10.2018 Podpis Tomáš Laluha, MVDr.
application/x-zip-compressed Literatura.zip Iná príloha 26.10.2018 Podpis Tomáš Laluha, MVDr.
application/pdf Platba MZSR - 3718014788.pdf Iná príloha 26.10.2018 Podpis Tomáš Laluha, MVDr.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Adynovi_500IU_ceny.docx Iná príloha 26.10.2018 Podpis Tomáš Laluha, MVDr.
application/pdf Odpoveď na Výzvu_Adynovi_ I... Iná príloha 15.1.2019 Podpis Tomáš Laluha, MVDr.
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ID14788_Adynovi.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 6.3.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vyzva_Adynovi_ ID 14788.docx 8.1.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5786 1 R_A1N application/pdf S06361-2019-OKC-14788.pdf 15.3.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 25.2.2019 12:35:04
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 25.2.2019 12:34:15
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov