[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

14729
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Pharmaceuticals Works POLPHARMA S.A. (Alla Benčová)
S01ED51
08146
3718014729
Fikcia
10.10.2018 15:11:28
28.12.2018 20:24:17
Dôvod späť vzatia interne rozhodnutie drzitela
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Xaloptic_Combi_3... Žiadosť o vyradenie A3 10.10.2018 Podpis Alla Benčová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Alla Benčová - Pharmaceuticals Works POLPHARMA S.A. 
Zaslal: 11.10.2018 9:45:15
Bez správneho poplatku - reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky je najviac 10 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti (zníženie správneho poplatku o 100%)