[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14728
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
STALLERGENES (Stanislava Mackovičová)
V01AA20
44190, 44191
3718014728
Fikcia
10.10.2018 13:16:21
3.1.2019 8:31:34
Dôvod späť vzatia Interné rozhodnutie držiteľa.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Stallergenes_Pho... Žiadosť o vyradenie A3 10.10.2018 Podpis Stanislava Mackovičová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Stanislava Mackovičová - STALLERGENES 
Zaslal: 10.10.2018 13:17:31
Reálna suma úhrad za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti za spoločne posudzované lieky je najviac 10 000€. Z tohto dôvodu je správny poplatok znížený o 100%.