[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

14711
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Mylan IRE Healthcare Limited (MUDr. Branislav Obšitník)
G02CB01
03747
3718014711
Fikcia
4.10.2018 20:56:54
13.10.2018 9:02:42
Dôvod späť vzatia liek dostupny na trhu
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Parlodel_ MYLAN IRE Healthc... Žiadosť o vyradenie A3 4.10.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 7.10.2018 17:06:03
Potvrdenie o spravnom poplatku