[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

14708
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Actavis Group PTC ehf. (Daniela Nazarejová)
C03DA04, G04CA02
3378B, 3390B, 09771
3718014708
Fikcia
8.10.2018 14:30:03

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Actavis group PT... Žiadosť o vyradenie A3 4.10.2018 Podpis Daniela Nazarejová
application/pdf uhrada spravneho poplatku_I... Iná príloha 8.10.2018 Podpis Daniela Nazarejová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky