[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

14706
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Medochemie LTD (Zuzana Dzvoniková)
G04BD08
2650C
3718014706
Fikcia
4.10.2018 12:35:19

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Medochemie_04.10... Žiadosť o vyradenie A3 4.10.2018 Podpis Zuzana Dzvoniková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Zuzana Dzvoniková - Medochemie LTD 
Zaslal: 4.10.2018 12:36:18
Dobrý deň, poplatok nebol uhradený vzhľadom na to, že podľa novely zákona 363/2011 účinnej od 1. januára 2018 sa poplatok "zníži o 100 %, ak je reálna celková suma úhrad za liek najviac 10 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti".