[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14701
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Jana Kernátsová, PhD.)
C07AB07, C07AB02, C07BB12, C09BX02, C09CA04, C09CA06, C09CA07, C09CA02, C09DA04, C09DA06, C09DA07, C09DA02, C09DB04, C09DB07
8137A, 33427, 47492, 33428, 1362C, 47494, 33429, 33446, 1369C, 54448, 90028, 8147A, 58856, 37078, 97761, 94164, 58857, 8152A, 54452, 94587, 1372C, 33453, 54464, 8157A, 37077, 90050, 58858, 97762, 94163, 58859, 54468, 8162A, 94586, 25634, 54151, 84093, 2538C, 27978, 26610, 2545C, 69814, 14959, 69827, 28641, 81715, 69840, 28639, 33279, 75656, 8106B, 8110B, 7012C, 8111B, 8115B, 7016C, 8116B, 8120B, 7014C, 8121B, 6238A, 0332B, 06340, 38102, 38105, 0350B, 06348, 38108, 6248A, 5162B, 04786, 11604, 06798, 87049, 58066, 10474, 06804, 87055, 10479, 06816, 06762, 89567, 4634A, 4928A, 5431A, 7477A, 6444A, 4760A, 7049A, 96435, 4929A, 4637A, 5437A, 6448A, 4764A, 7486A, 7052A, 5442A, 7498A, 4772A, 4648A, 4934A, 6451A, 7056A, 50556, 4935A, 97058, 5802B, 2034C, 01538, 5805B, 2039C, 5808B, 2042C, 01545, 5811B, 2047C, 9862B, 9886B
3718014701
Právoplatný
3.10.2018 9:04:11

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati KON_vo v... Oznámenie o začatí konania 3.10.2018 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOMZM_KON_14701_C.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 2.11.2018 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5575 1 R_KON application/pdf S12006-2018-OKC-14701.pdf 15.11.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - Swyssi AG 
Zaslal: 10.10.2018 17:36:38
Dobrý deň, zasielame pripomienku ku konaniu začatému z podnetu ministerstva.