[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

14700
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Allergan Pharmaceuticals Ireland (Adriana Stara)
S01BA01
21707
3718014700
Fikcia
3.10.2018 5:34:11
9.10.2018 21:26:29
Dôvod späť vzatia Interné rozhodnutie.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_OZURDEX_21707.docx Žiadosť o vyradenie A3 3.10.2018 Podpis Adriana Stara
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky