[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14687
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Jana Kernátsová, PhD.)
A10AE04, B02BD02, L01XE10, A11CC03, A10AB06, B03XA02, L04AA31, L01XC07, B03XA01, B01AC24, N06AX26, A12AX, A16AB02, L04AC10, C02CA06, B01AF02, L04AB01, C04AX21, L04AA33, L01XC06, A10BD08, S01LA05, C10AX09, L02BA03, L02BX02, R03AK07, R03AK08, B01AB06, A10BH02, L04AA27, L01XE01, A10BA02, J05AX65, L01XC03, L04AB04, B02BD06, L03AX93, C10BA02, J07CA09, A10BD07, A10BH01, V06DD, J06BA02, A05BA03, L04AA34, A10AE05, S01LA04, L01XC02, M04AA01, A16AB07, C07AB12, L03AA13, L01XE05, N02BB02, A10AD05, A10AB05, B01AE07, C09AA04, J07AL02, M05BX04, L04AB02, B01AC21, L04AX04, B02BX05, C02AC06, L04AC07, C01BC03, R03AK06, L04AB06, H01CB03, R03AL06, L04AC05, L01XE04, J07AL52, L01XE03, L01XE08, N07XX09, A16AX01, L01XX35, A10BH05, N06AX05, B01AC04, L04AA23, R03AL04, A05AA02, N06AX22, L01XC08, B01AB11, L01BC07, J05AX67, J05AF07, L01XE11, B01AF01, R03DX05, L02BB04, J01DC02, L02BX03
6173B, 40833, 79398, 13846, 92973, 36550, 76257, 7010A, 42415, 42389, 05752, 05754, 03776, 8551A, 78784, 40761, 2817B, 90760, 89771, 08364, 3804A, 3806A, 36757, 78432, 66015, 0358B, 40890, 5891A, 3407A, 34411, 40812, 03856, 2175A, 38996, 96986, 97858, 62402, 59806, 59810, 59808, 45466, 08294, 41162, 87403, 2394B, 05959, 6957A, 7783B, 7787B, 89029, 87299, 35965, 34905, 76789, 39031, 88115, 20049, 84370, 36566, 7211A, 40817, 9706A, 46130, 01710, 98891, 53761, 28689, 76081, 36227, 24857, 41374, 41377, 15009, 50509, 08300, 08297, 08298, 35245, 85035, 20097, 02578, 93638, 7044A, 43534, 43535, 43536, 87601, 87609, 23523, 9954A, 64991, 93535, 45958, 83300, 46343, 4304B, 87597, 35917, 13227, 69867, 94490, 11645, 11647, 9682A, 86087, 0734A, 47614, 10795, 15915, 22154, 35677, 7412A, 95094, 66540, 47011, 47013, 96118, 9480B, 64369, 2709B, 40908, 20582, 20584, 30833, 30832, 30838, 30842, 09502, 68695, 6336A, 15870, 10799
3718014687
Právoplatný
1.10.2018 11:23:00

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 1.10.2018 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5621 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie _K419_ N.......... 15.11.2018 Detaily
R 5561 1 R_KON application/pdf S10871-2018-OKC-14687.pdf 15.10.2018 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Alla Benčová - IPSEN PHARMA S.A.S 
Zaslal: 11.10.2018 13:00:10
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať pripomienku k oznámeniu o začatí konania vo veci podmieneného zaradenia liekov do zoznamu kategorizovaných liekov, ID 14687.
Autor: Miroslav Grešík, PhD. - Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H. 
Zaslal: 10.10.2018 17:58:10
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si zaslať vyjadrenie k oznámeniu o začatí konania z podnetu Ministerstva, ID 14687
Autor: Miroslav Grešík, PhD. - Octapharma (IP) Limited 
Zaslal: 10.10.2018 17:55:49
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si zaslať vyjadrenie k oznámeniu o začatí konania z podnetu Ministerstva, ID 14687
Autor: PharmDr.Leonard Sojka - Merck Santé S.A.S 
Zaslal: 8.10.2018 21:11:15
Priloha k Pripomienke k podkladom prvostupňového rozhodnutia ministerstvo zdravotníctva vo veci podmieneného zaradenia liekov do zoznamu kategorizovaných liekov,
Autor: PharmDr.Leonard Sojka - Merck Santé S.A.S 
Zaslal: 8.10.2018 21:10:07
Pripomienka k podkladom prvostupňového rozhodnutia Ministerstvo zdravotníctva vo veci podmieneného zaradenia liekov do zoznamu kategorizovaných liekov,
Autor: PharmDr.Leonard Sojka - Merck KGaA 
Zaslal: 8.10.2018 21:08:54
Priloha k Pripomienke k podkladom prvostupňového rozhodnutia ministerstvo zdravotníctva vo veci podmieneného zaradenia liekov do zoznamu kategorizovaných liekov,
Autor: PharmDr.Leonard Sojka - Merck KGaA 
Zaslal: 8.10.2018 21:08:01
Pripomienka k podkladom prvostupňového rozhodnutia Ministerstvo zdravotníctva vo veci podmieneného zaradenia liekov do zoznamu kategorizovaných liekov,
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 8.10.2018 20:57:48
Dobrý deň, zasielame pripomienky k Oznámeniu o začatí konania ID 14687
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - TS Pharma s.r.o. 
Zaslal: 8.10.2018 20:49:42
Dobrý deň, prikladám pripomienku ku konaniu ID 14687.
Autor: Mgr. Helena Liebenberger - Zentiva k.s. 
Zaslal: 8.10.2018 20:48:34
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať Vyjadrenie k Oznámeniu Ministerstva ID 14687 v súlade s § 79 ods. 4 Zákona č. 363/2011 Z. z.
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 8.10.2018 20:39:49
Dobrý deň, prikladám pripomienku ku konaniu ID 14687.
Autor: Tomáš Laluha, MVDr. - Baxter AG 
Zaslal: 8.10.2018 20:33:40
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať pripomienku k oznámeniu o začatí konania z podnetu Ministerstva vo veci podmieneného zaradenia liekov do zoznamu kategorizovaných liekov. ID 14687
Autor: Tomáš Laluha, MVDr. - Baxter AG 
Zaslal: 8.10.2018 20:32:55
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať pripomienku k oznámeniu o začatí konania z podnetu Ministerstva vo veci podmieneného zaradenia liekov do zoznamu kategorizovaných liekov. ID 14687
Autor: Tomáš Laluha, MVDr. - Baxalta Innovations GmbH 
Zaslal: 8.10.2018 20:30:53
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať pripomienku k oznámeniu o začatí konania vo veci podmieneného zaradenia liekov do zoznamu kategorizovaných liekov. ID 14687
Autor: Radek Procházka - ALFASIGMA S.p.A. 
Zaslal: 8.10.2018 18:41:35
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať pripomienky a vyjadrenie k oznámeniu o začatí konania vo veci podmieneného zaradenia liekov do zoznamu kategorizovaných liekov.
Autor: Ing. Miroslav Dedík - Janssen Biologics B.V. 
Zaslal: 8.10.2018 18:34:24
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať pripomienku k oznámeniu o začatí konania vo veci podmieneného zaradenia liekov do zoznamu kategorizovaných liekov, ID 14687.
Autor: Ing. Miroslav Dedík - Merck Sharp & Dohme B.V. 
Zaslal: 8.10.2018 18:32:29
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať pripomienku k oznámeniu o začatí konania vo veci podmieneného zaradenia liekov do zoznamu kategorizovaných liekov, ID 14687.
Autor: Ing. Miroslav Dedík - Merck Sharp & Dohme Ltd. 
Zaslal: 8.10.2018 18:24:47
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať pripomienku k oznámeniu o začatí konania vo veci podmieneného zaradenia liekov do zoznamu kategorizovaných liekov, ID 14687.
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 8.10.2018 18:08:13
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať Vyjadrenie k Oznámeniu Ministerstva ID 14687 v súlade s § 79 ods. 4 Zákona č. 363/2011 Z. z.
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 8.10.2018 17:57:25
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať opravené vyjadrenie k oznámeniu o začatí konania z podnetu Ministerstva,ID 14687.
Autor: MVDr. Magdaléna Petrová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 8.10.2018 17:36:20
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať pripomienku k oznámeniu o začatí konania vo veci podmieneného zaradenia liekov do zoznamu kategorizovaných liekov, ID 14687.
Autor: Hana Spitzerová - Boehringer Ingelheim International GmbH 
Zaslal: 8.10.2018 17:30:53
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať pripomienku k oznámeniu o začatí konania vo veci podmieneného zaradenia liekov do zoznamu kategorizovaných liekov, ID 14687. S úctou Hana Spitzerová
Autor: Iva Vachova - Aspen Pharma Trading Ltd. 
Zaslal: 8.10.2018 17:19:34
Dobrý deň, v reakcii na konanie ID 14687 si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledujúce skutočnosti. V tomto konaní Ministerstvo zdravotníctva použilo dáta z obdobia Q2/2017 až Q1/2018, kde bol jasný trend rastu spotreby nasledujúcich síl lieku Fraxiparine: 1) Fraxiparine sol.inj. 10x0.4 ml/3.8 KU, 2) Fraxiparine sol.inj. 10x0.6 ml/5.7 KU, 3) Fraxiparine sol.inj. 10x0.4 ml/7.6 KU. Prosím, aby ste pri kalkulácii vzali do úvahy skutočnosť, že v sledovanom období došlo k obmedzeniu dodávok konkurenčných liekov (viď. grafy v prílohe), t.j. náš liek (Fraxiparine) saturoval potreby trhu nedostatočné zásoby konkurenčných liekov na trhu. Môžeme očakávať, že trend rastu bude naďalej pokračovať. Z tohto dôvodu žiadame zohľadnenie našej pripomienky pre navrhnutú sumu úhrad a tým pádom navrhujeme zastavenie konania ID 14687.
Autor: Dagmar Jašková, MUDr. - Genzyme Therapeutics Limited 
Zaslal: 8.10.2018 17:11:31
Dobrý deň, dovoľujeme si zaslať vyjadrenie k oznámeniu o začatí konania z podnetu Ministerstva, ID 14687.
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 8.10.2018 17:09:31
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať vyjadrenie k oznámeniu o začatí konania z podnetu Ministerstva,ID 14687.