[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14656
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (Renáta Hajdinová)
L04AB02
7044A, 7169A, 02578
3718014656
Právoplatný
28.9.2018 8:45:41

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword ZM žiadosť Dôvera inflixima... Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 28.9.2018 Podpis Renáta Hajdinová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_14656_Infliximab.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 27.11.2018 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5664 1 R_ZM application/pdf S12975-2018-OKC-14656_Infli... 15.12.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 22.11.2018 7:55:58
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: MUDr.Terézia Szádocka - Celltrion Healthcare Hungary Limited Liability Company  
Zaslal: 8.10.2018 16:42:57
Nezohľadňovaný
Dobrý deň. Prikladáme vyjadrenie k Žiadosti ID 14656.
Autor: Miroslav Lednár - Pfizer Europe MA EEIG 
Zaslal: 5.10.2018 19:06:39
Dobrý deň. Prikladáme vyjadrenie k Žiadosti ID14656.
Autor: Ing. Miroslav Dedík - Janssen Biologics B.V. 
Zaslal: 5.10.2018 10:32:49
Dobry den. Zasielame Vyjadrenie k žiadosti o začatí konania z podnetu navrhovateľa – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., ID návrhu 14656