[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14650
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
KRKA, d.d., Novo mesto (Marjan Vrbnjak)
C10BX13
8586C
3718014650
Právoplatný
25.3.2019 16:40:47

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost Roxiper_10mg_8m... Žiadosť o zaradenie A1N 27.9.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Roxiper_10mg_8mg_2,5mg_Návr... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 27.9.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
text/dali Roxiper_10_8_2,5_Navrh_znen... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 27.9.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/msword Roxiper_SPC_SUKL_8_2018.doc Súhrn charakteristických vlastností lieku 27.9.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Roxiper_10_8_25_SUKL regist... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 27.9.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Roxiper_10_8_25_SUKL kody.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 27.9.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf FEK_rozbor_lieku Roxiper.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 27.9.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf 2018 ESCESH Guidelines.pdf Iná príloha 27.9.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf ESC EAS dyslipidemias guidl... Iná príloha 27.9.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Štulc a kol. Rosuvastatín 2... Iná príloha 27.9.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Vyjadrenie k Výzve_ID14650.pdf Iná príloha 25.3.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ ID 14650 Roxiper.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 19.12.2018 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva Roxiper_14650.docx 20.3.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5934 1 R_A1N application/pdf S09773-2019-OKC-14650.pdf 15.6.2019 Detaily
R 5717 2 R_A1N application/pdf Rozhodnutie _K445_ N723.pdf 15.2.2019 Detaily
R 5694 1 R_A1N application/pdf S14082-2018-OKC-14650.pdf 15.1.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 30.5.2019 9:34:19
Odborné odporúčanie pre ministra z KK
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 14.12.2018 9:09:34
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Roxiper 14650.docx
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 14.12.2018 9:06:10
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Marjan Vrbnjak - KRKA, d.d., Novo mesto 
Zaslal: 1.10.2018 10:09:29
Potvrdenie o platby
Príloha: application/pdf 14650.pdf