[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14649
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
KRKA, d.d., Novo mesto (Marjan Vrbnjak)
C10BX13
8580C
3718014649
Právoplatný
25.3.2019 16:39:46

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost Roxiper_20mg_4m... Žiadosť o zaradenie A1N 27.9.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Roxiper_20mg_4mg_1,25mg_Náv... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 27.9.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
text/dali Roxiper_20_4_1,25_Navrh_zne... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 27.9.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/msword Roxiper_SPC_SUKL_8_2018.doc Súhrn charakteristických vlastností lieku 27.9.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Roxiper_20_4_125_SUKL regis... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 27.9.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Roxiper_20_4_125_SUKL kodz.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 27.9.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf FEK_rozbor_lieku Roxiper.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 27.9.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf 2018 ESCESH Guidelines.pdf Iná príloha 27.9.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf ESC EAS dyslipidemias guidl... Iná príloha 27.9.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Štulc a kol. Rosuvastatín 2... Iná príloha 27.9.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Vyjadrenie k Výzve_ID14649.pdf Iná príloha 25.3.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ ID 14649 Roxiper.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 19.12.2018 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva Roxiper_14649.docx 20.3.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5933 1 R_A1N application/pdf S09773-2019-OKC-14649.pdf 15.6.2019 Detaily
R 5718 2 R_A1N application/pdf Rozhodnutie _K444_ N722.pdf 15.2.2019 Detaily
R 5692 1 R_A1N application/pdf S14082-2018-OKC-14649.pdf 15.1.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 30.5.2019 9:32:11
Odborné odporúčanie pre ministra z KK
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 14.12.2018 9:01:27
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 14.12.2018 9:00:33
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Marjan Vrbnjak - KRKA, d.d., Novo mesto 
Zaslal: 1.10.2018 10:08:33
Potvrdenie o platby
Príloha: application/pdf 14649.pdf