[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14645
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
Janssen Biologics B.V. (Ing. Miroslav Dedík)
L04AB06
83302, 83300
3718014645
Právoplatný
28.9.2018 12:59:44

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf ZM_ziadost golimumab 280920... Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 28.9.2018 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf FEK_rozbor_lieku Golimumab2... Farmako-ekonomický rozbor lieku 28.9.2018 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Medicinsky podklad Golimuma... Iná príloha 28.9.2018 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Stanovisko Doc. Vargova JIA... Iná príloha 28.9.2018 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf SPC sk Simponi 20180702 II0... Iná príloha 28.9.2018 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Potvrdenie o platbe.pdf Iná príloha 28.9.2018 Podpis Ing. Miroslav Dedík
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_Golimumab_14645_M01.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 19.12.2018 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5700 1 R_ZM application/pdf S14082-2018-OKC-14645_golim... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 14.12.2018 10:10:50
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny