[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14628
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Les Laboratoires Servier (Jozef Hromjak)
C07FX06
2183C
3718014628
Právoplatný
27.9.2018 11:42:25

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Procodilol_SPC_05_2018.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 27.9.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Procodilol_rozhodnutie_zmen... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 27.9.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf SUKL kody_Procodilol.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 27.9.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf FEK_rozbor_lieku_Procodilol... Farmako-ekonomický rozbor lieku 27.9.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Montalescotetal - ESC guide... Iná príloha 27.9.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborná publikácia_ Koester... Iná príloha 27.9.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborná publikácia_ Perings... Iná príloha 27.9.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborná publikácia_ Steg et... Iná príloha 27.9.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborná publikácia_Bagriy e... Iná príloha 27.9.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborná publikácia_Carviva ... Iná príloha 27.9.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborná publikácia_Bocci et... Iná príloha 27.9.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborna publikacia_Tardiff ... Iná príloha 27.9.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborna publikacia_Werdan, ... Iná príloha 27.9.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf report - preskripčné správa... Iná príloha 27.9.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborná publikácia_Divchev ... Iná príloha 27.9.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1P_ziadost_2183C_Procodilo... Žiadosť o zaradenie A1P 27.9.2018 Podpis Jozef Hromjak
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh_znenia_riadku_Procodi... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 27.9.2018 Podpis Jozef Hromjak
text/dali Navrh_znenia_riadku_2183C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 27.9.2018 Podpis Jozef Hromjak
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ID14628_Procodilol.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 19.12.2018 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5697 1 R_A1P application/pdf S14082-2018-OKC-14628.pdf 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Eva Veľasová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 29.11.2023 15:55:31
Výzva na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku.
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 14.12.2018 9:41:12
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 14.12.2018 9:40:28
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Jozef Hromjak - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 28.9.2018 17:30:41
Dobrý deň, doplňujem doklad o platbe, S pozdravom , Jozef Hromjak