[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14620
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Merck Europe B.V. (PharmDr.Leonard Sojka)
L01XC31
5581C
3718014620
Právoplatný
28.9.2018 15:55:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_Bavencio_5581C.docx Žiadosť o zaradenie A1N 28.9.2018 Podpis PharmDr.Leonard Sojka
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled MiniDaLi_Bavencio_5581C.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 28.9.2018 Podpis PharmDr.Leonard Sojka
text/dali Navrh_znenia_riadku_5581C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 28.9.2018 Podpis PharmDr.Leonard Sojka
application/pdf SPC_Bavencio_5581C.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 28.9.2018 Podpis PharmDr.Leonard Sojka
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyjadrenie FEK rozbor Baven... Farmako-ekonomický rozbor lieku 28.9.2018 Podpis PharmDr.Leonard Sojka
application/pdf Potvrdenie o zaplateni spra... Iná príloha 28.9.2018 Podpis PharmDr.Leonard Sojka
application/pdf Rozhodnutie o registracii l... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.9.2018 Podpis PharmDr.Leonard Sojka
application/pdf Pridelenie SUKL-kodu_Bavenc... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.9.2018 Podpis PharmDr.Leonard Sojka
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_Bavencio_14620_L01.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 19.12.2018 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5720 2 R_A1N application/pdf Rozhodnutie _K442_ N716.pdf 15.2.2019 Detaily
R 5699 1 R_A1N application/pdf S14082-2018-OKC-14620-Baven... 15.1.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr.Leonard Sojka - Merck Europe B.V. 
Zaslal: 28.6.2023 15:51:36
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, na základe Výzvy predkladáme farmako-ekonomický rozbor lieku Bavencio ,ktorý sa vzťahuje na indikáciu monoterapie metastatického karcinómu z Merkelových buniek (Merkel Cell Carcinoma, MCC). Cez neverejnú zónu, v rámci vyššie uvedenej výzvy ( ID 14620 ) , podávame materiály ,ktoré sú predmetom duševného vlastníctva držiteľa registrácie. Ďakujeme za preštudovanie našich materiálov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 9.5.2023 17:16:36
Oprava výzvy na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa § 93
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 20.1.2023 9:43:52
Výzva na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa §93 - výzva sa vzťahuje na indikáciu monoterapie metastatického karcinómu z Merkelových buniek (Merkel Cell Carcinoma, MCC)
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 17.12.2018 9:18:23
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: PharmDr.Leonard Sojka - Merck Europe B.V. 
Zaslal: 30.9.2018 23:35:28
Dobrý deň, pripájame použitú literature.
Autor: PharmDr.Leonard Sojka - Merck Europe B.V. 
Zaslal: 30.9.2018 22:39:16
Potvrdenie pre Holandskú cenu
Autor: PharmDr.Leonard Sojka - Merck Europe B.V. 
Zaslal: 30.9.2018 22:38:15
Potvrdenie pre Dánsku cenu
Autor: PharmDr.Leonard Sojka - Merck Europe B.V. 
Zaslal: 30.9.2018 22:37:14
Dobrý deň, pripájame ,,Printscreen-y'' uradne určených cien lieku v iných členských štátoch EÚ