[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14616
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
sanofi-aventis groupe (Ing. Eva Tainová)
L04AC14
4671C
3718014616
Právoplatný
20.12.2018 11:15:26

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost Kevzara 2x200mg... Žiadosť o zaradenie A1N 30.9.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku Kevzara... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.9.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
text/dali Navrh_znenia_riadku_4671C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.9.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf SPC Kevzara WC500230068.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.9.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Rozhodnutie o registrácii l... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.9.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Doklad o pridelení kódu lie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.9.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf S_FE_rozbor lieku Kevzara s... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.9.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/x-zip-compressed Referencie Kevzara.zip Iná príloha 30.9.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Odpoveď na výzvu MZ SR_Kevz... Iná príloha 20.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Využívanie zdravotnej staro... Iná príloha 20.12.2018 Podpis Ing. Eva Tainová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_14616_A1N_Kevzara 200 p... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 4.2.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_Kevzara_14616.docx 14.12.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5773 1 R_A1N application/pdf S05542-2019-OKC-14616.pdf 15.2.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 14.2.2019 12:10:36
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 24.1.2019 10:15:29
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny M01
Autor: Ing. Eva Tainová - sanofi-aventis groupe 
Zaslal: 7.10.2018 16:48:01
Referencie Kevzara 2
Autor: Ing. Eva Tainová - sanofi-aventis groupe 
Zaslal: 7.10.2018 16:42:54
Výstup z nemeckej databázy Lauer Taxe
Autor: Ing. Eva Tainová - sanofi-aventis groupe 
Zaslal: 7.10.2018 16:42:09
Aktualizovaný Šifrovaný výstup z MiniDaLi
Autor: Ing. Eva Tainová - sanofi-aventis groupe 
Zaslal: 7.10.2018 16:41:39
Aktualizovaný Návrh znenia riadku
Autor: Ing. Eva Tainová - sanofi-aventis groupe 
Zaslal: 7.10.2018 16:40:41
Aktualizovaný FER lieku Kevzara
Autor: Ing. Eva Tainová - sanofi-aventis groupe 
Zaslal: 7.10.2018 16:39:34
Aktualizovaná A1N
Autor: Ing. Eva Tainová - sanofi-aventis groupe 
Zaslal: 2.10.2018 10:50:06
Potvrdenie o platbe MZ SR za liek Kevzara.