[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14604
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
Amgen Europe B.V. (MUDr. Ľudovít Jureček)
M05BX04
09502
3718014604
Právoplatný
20.12.2018 20:05:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf ZM_ziadost_XGEVA_OST_MM.pdf Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 27.9.2018 Podpis MUDr. Ľudovít Jureček
application/pdf Potvrdenie o zaplateni popl... Iná príloha 27.9.2018 Podpis MUDr. Ľudovít Jureček
application/pdf Priloha_k_FE_naklady_na_SRE... Iná príloha 28.9.2018 Podpis MUDr. Ľudovít Jureček
application/x-zip-compressed Literatura.zip Iná príloha 28.9.2018 Podpis MUDr. Ľudovít Jureček
application/pdf FE_XGEVA_OST_MM.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 28.9.2018 Podpis MUDr. Ľudovít Jureček
application/pdf Odpoved na vyzvu Xgeva Amge... Iná príloha 20.12.2018 Podpis MUDr. Ľudovít Jureček
application/x-zip-compressed Vyzva literatura.zip Iná príloha 20.12.2018 Podpis MUDr. Ľudovít Jureček
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_14604_ZM_Xgeva_B.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 4.2.2019 Podpis Miriam Vulevová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_14604_ZM_Xgeva_L01.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 4.2.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_Xgeva_14604.docx 14.12.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5772 1 R_ZM application/pdf S05542-2019-OKC-14604.pdf 15.2.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 29.1.2019 10:12:40
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny L01
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 18.1.2019 16:40:02
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny B
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 9.1.2019 12:17:05
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku