[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14603
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
SVUS Pharma a.s. (Monika Skrzypczak)
N03AX09
1878C
3718014603
Právoplatný
6.2.2019 10:05:32

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost_Lamotrigine Far... Žiadosť o zaradenie A1N 31.10.2018 Podpis Monika Skrzypczak
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Lamotri... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.10.2018 Podpis Monika Skrzypczak
text/dali Návrh znenia riadku_Lamotri... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.10.2018 Podpis Monika Skrzypczak
application/pdf SPC Lamotrigine Farmax.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.10.2018 Podpis Monika Skrzypczak
application/pdf rozhodnutie Lamotrigine 200... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.10.2018 Podpis Monika Skrzypczak
application/pdf IL Lamotrigine Farmax 200 m... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.10.2018 Podpis Monika Skrzypczak
application/pdf FEK_Lamotrigine Farmax 30 x... Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.10.2018 Podpis Monika Skrzypczak
application/pdf Češková. BAP 2015.pdf Iná príloha 31.10.2018 Podpis Monika Skrzypczak
application/pdf Zarubova, Dolezal. Remedia ... Iná príloha 31.10.2018 Podpis Monika Skrzypczak
application/pdf ID_14603_Lamotrigine Farmax... Iná príloha 31.10.2018 Podpis Monika Skrzypczak
application/pdf Print screens z online data... Iná príloha 31.10.2018 Podpis Monika Skrzypczak
application/pdf Vyjadrenie k výzve Lamotrig... Iná príloha 6.2.2019 Podpis Monika Skrzypczak
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_14603_N01_A1N_Lamotrigi... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 30.5.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_Lamotrigine_14603.docx 31.1.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5961 1 R_A1N application/pdf S09773-2019-OKC-14603.pdf 15.6.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 21.1.2019 9:43:28
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny N01
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 9.1.2019 12:15:41
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku
Autor: Monika Skrzypczak - SVUS Pharma a.s. 
Zaslal: 5.11.2018 10:52:50
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať aktualizovaný šifrovaný výstup z MiniDaLi pre liek Lamotrigine Farmax 200g.
Autor: Monika Skrzypczak - SVUS Pharma a.s. 
Zaslal: 5.11.2018 10:51:41
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať aktualizovaný návrh znenia riadku lieku Lamotrigine Farmax 200g.