[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14588
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Shire Services BVBA (Katarina Tulinska)
N05CD08
10914
3718014588
Právoplatný
20.12.2018 16:46:39

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_Buccolam_10914_2.5 mg.docx Žiadosť o zaradenie A1N 28.9.2018 Podpis Katarina Tulinska
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_Buccola... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 28.9.2018 Podpis Katarina Tulinska
text/dali Navrh_znenia_riadku_10914.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 28.9.2018 Podpis Katarina Tulinska
application/pdf SPC Buccolam_WC500112310.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 28.9.2018 Podpis Katarina Tulinska
application/pdf EK rozhodnutie_dec_107168_s... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.9.2018 Podpis Katarina Tulinska
application/pdf Buccolam SUKL kody.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.9.2018 Podpis Katarina Tulinska
application/pdf FEK_rozbor_lieku_Buccolam_F... Farmako-ekonomický rozbor lieku 28.9.2018 Podpis Katarina Tulinska
application/pdf Doklad o zaplateni poplatku... Iná príloha 28.9.2018 Podpis Katarina Tulinska
application/x-zip-compressed Prilohy.zip Iná príloha 28.9.2018 Podpis Katarina Tulinska
application/x-zip-compressed Printscreen_online databazy... Iná príloha 28.9.2018 Podpis Katarina Tulinska
application/pdf Buccolam 2,5 mg_Lauertaxe.pdf Iná príloha 28.9.2018 Podpis Katarina Tulinska
application/pdf Buccolam_odpoved na vyzvu.pdf Iná príloha 20.12.2018 Podpis Katarina Tulinska
application/pdf Cloyd J_Lalonde R_et al-199... Iná príloha 20.12.2018 Podpis Katarina Tulinska
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_14588_A1N_Buccolam 2,5 ... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 4.2.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_Buccolam_14588.docx 14.12.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5819 2 R_A1N application/pdf Rozhodnutie _K450_ N743.pdf 15.3.2019 Detaily
R 5748 1 R_A1N application/pdf S05542-2019-OKC-14588.pdf 15.2.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 25.1.2019 9:45:24
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny N01
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 9.1.2019 12:17:46
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 8.1.2019 12:13:12
Stanovisko hlavného odborníka pre detskú neurológiu
Autor: Katarina Tulinska - Shire Services BVBA 
Zaslal: 8.10.2018 11:50:05
Pripájame hodnotiacu správu z ČR s nasledujúcimi závermi: „V předložené analýze nákladové efektivity žadatel srovnával náklady a přínosy midazolamu, orální roztok v porovnání s diazepamem, rektální roztok v léčbě dlouhotrvajících akutních konvulzivních záchvatů u dětí a adolescentů ve věku od 3 měsíců až do 18 let v podmínkách České republiky“ (str. 28). „Předložená analýza nákladové efektivity ukazovala dominantní výsledek základního scénáře. Ústav tento výsledek z výše uvedených důvodů považuje za relevantní.“ (str. 27)
Autor: Katarina Tulinska - Shire Services BVBA 
Zaslal: 4.10.2018 22:21:17
Pripájame Záverečnú správu z prieskumu k podaniu: Zdravotné a nákladové dôsledky liečby dlhotrvajúceho akútneho epileptického záchvatu