[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14571
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Judita Janeková)
J07BM01, J07BM02
36831, 36697, 45237
3718014571
Právoplatný
18.9.2018 13:04:57

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati KON MZ_U... Oznámenie o začatí konania 18.9.2018 Podpis Mgr. Judita Janeková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM KON_HPV.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 5.10.2018 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5614 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie _K428_ N684_N69... 15.11.2018 Detaily
R 5563 1 R_KON application/pdf R O Z H O D N U T I E_1 4 5... 15.10.2018 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 15.7.2023 19:46:18
Rozhodnutie
Autor: Matej Petrovič - GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 
Zaslal: 7.6.2023 14:28:10
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám oficiálny preklad odpovede k Oznámeniu o postupe ministerstva v konaní_14571. S pozdravom, Matej Petrovič
Autor: Matej Petrovič - GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 
Zaslal: 1.6.2023 15:10:57
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám odpoveď k Oznámeniu o postupe ministerstva v konaní_14571. Po oficiálnom preklade dokumentu priložím aj ten. S pozdravom, Matej Petrovič
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 27.3.2023 12:16:57
Oznámenie o postupe ministerstva v konaní_14571
Autor: Ing. Miroslav Dedík - MSD VACCINS 
Zaslal: 25.9.2018 14:31:51
Vyjadrenie k Oznámeniu o začatí konania z podnetu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci zmeny charakteristík referenčnej skupiny liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov, ID návrhu 14571: