[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14544
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Zentiva k.s. (Mgr. Helena Liebenberger)
N06AX22
8221C
3718014544
Právoplatný
31.10.2018 20:45:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword SPC Zilbea.doc Súhrn charakteristických vlastností lieku 25.9.2018 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Zilbea_rozhodnutie o regist... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 25.9.2018 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf SUKL kódy.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 25.9.2018 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Doklad o platbe 37180114544... Iná príloha 25.9.2018 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost_Zilbea 28x25 mg... Žiadosť o zaradenie A1E 31.10.2018 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_8221C_Z... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.10.2018 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
text/dali Navrh_znenia_riadku_8221C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.10.2018 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5632 1 R_A1E application/pdf S12975-2018-OKC-14544-Zilbe... 15.12.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky