[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14429
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Roche Registration GmbH. (Ing. Martina Štesová)
L01XC14
7893A
3718014429
Právoplatný
24.8.2018 13:50:54

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf SPC Kadcyla-Brexit-16032018... Súhrn charakteristických vlastností lieku 24.8.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Kadcyla_registracia_1511201... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 24.8.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Kadcyla_registracia_new MAH... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 24.8.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf SUKL kod_Kadcyla new MAH.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 24.8.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyjadrenie FEK rozbor.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 24.8.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
image/png potvrdenie o zaplateni spra... Iná príloha 24.8.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Print Scrn Kadcyla 100mg_24... Iná príloha 24.8.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Potvrdenia_EU authorities_O... Iná príloha 24.8.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Emilia.pdf Iná príloha 24.8.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Modra kniha_2017.pdf Iná príloha 24.8.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Esmo_ABC3.pdf Iná príloha 24.8.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Ondrusova a kol._Deskriptiv... Iná príloha 24.8.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Ondrusova a kol._Descriptiv... Iná príloha 24.8.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document NCZI data_29.1.2018.docx Iná príloha 24.8.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1P_7893A_Kadcyla 100mg_FIN... Žiadosť o zaradenie A1P 24.8.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_7893A K... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 24.8.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
text/dali Navrh_znenia_riadku_7893A.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 24.8.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_14429_Kadcyla_100.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 27.11.2018 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5663 1 R_A1P application/pdf S12975-2018-OKC-14429-Kadcy... 15.12.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Buchtová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13.11.2023 13:01:15
Výzva na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku.
Autor: Kristína Buchtová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13.11.2023 12:47:13
Hodnotiaca správa odbornej pracovnej skupiny pre farmako-ekonomiku. Hodnotiaca správa, ktorá obsahuje dôverné informácie bude sprístupnená iba členom kategorizačnej komisie a držiteľovi rozhodnutia o registrácii. Zverejnená hodnotiaca správa neobsahuje dôverné informácie.
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 6.11.2023 15:46:32
Nezohľadňovaný
Výzva na začatie rokovaní o zmluve o podmienkach úhrady lieku
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 29.5.2023 19:23:34
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, na základe výzvy číslo S17819-2023-OddHL-14429 zverejnenej dňa 3.5.2023 prikladáme verejnú verziu farmako-ekonomického rozboru pre liek Kadcyla 100 mg. S pozdravom.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 3.5.2023 17:35:47
Výzva na súčinnosť.
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 2.3.2023 16:57:11
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si vás informovať, že dnes 02.03.2023 bola cez neverejnú zónu „Iné podania“ zaslaná odpoveď na výzvu MZ SR na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa § 93 pre liek Kadcyla 100 mg (7893A), ID 14429, vzhľadom na skutočnosť, že odpoveď ako aj prílohy obsahujú dôverné informácie. S pozdravom.
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 2.11.2022 11:31:00
Výzva na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa §93
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 11.12.2018 11:52:10
Aktualizované medicínske odborné stanovisko
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 22.11.2018 8:05:22
Medicínske odborné stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 28.9.2018 11:26:32
Nezohľadňovaný
Predlzenie platnosti rozhodnutia o registracii lieku Kadcyla
Príloha: application/pdf CD renewal_sk.pdf