[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14301
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Gedeon Richter Plc. (Viera Vranová)
N05AX15
5234C
3718014301
Právoplatný
31.7.2018 14:11:09

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost_Reagila 1,5 mg.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 31.7.2018 Podpis Viera Vranová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Reagila... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.7.2018 Podpis Viera Vranová
text/dali Návrh znenia riadku_Reagila... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.7.2018 Podpis Viera Vranová
application/msword Reagila_SmPC_clean_0518.doc Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.7.2018 Podpis Viera Vranová
application/pdf Commission_Decision_Reagila... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.7.2018 Podpis Viera Vranová
application/pdf il_reagila.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.7.2018 Podpis Viera Vranová
application/pdf FEK_rozbor_lieku Reagila.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.7.2018 Podpis Viera Vranová
application/pdf Ceny z online databaz_Reagi... Iná príloha 31.7.2018 Podpis Viera Vranová
application/pdf metodicky list racionalnej ... Iná príloha 31.7.2018 Podpis Viera Vranová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Referencne ceny_Reagila_31.... Iná príloha 31.7.2018 Podpis Viera Vranová
application/pdf Svedsko_2018 april.pdf Iná príloha 31.7.2018 Podpis Viera Vranová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_FER_Reagila_14301.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 5.11.2018 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5599 1 R_A1N application/pdf S12006-2018-OKC-14301-Reagi... 15.11.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 19.10.2018 11:34:41
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 19.10.2018 11:27:56
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Viera Vranová - Gedeon Richter Plc. 
Zaslal: 2.8.2018 14:48:16
poplatok
Príloha: application/pdf 14301.pdf
Autor: Viera Vranová - Gedeon Richter Plc. 
Zaslal: 31.7.2018 14:56:49
Pripájame FEK rozbor s doplneným linkom v časti 9. Zdroje použitých údajov... bod 23. Ďakujeme.