[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14300
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Actelion Registration Limited (Martin Mička)
B01AC09
0863C
3718014300
Právoplatný
31.7.2018 14:51:46

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost Veletri 1,5 mg.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 31.7.2018 Podpis Martin Mička
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Veletri... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.7.2018 Podpis Martin Mička
text/dali Návrh znenia riadku_Veletri... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.7.2018 Podpis Martin Mička
application/pdf SPC Veletri.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.7.2018 Podpis Martin Mička
application/pdf Veletri 1.5 mg IL.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.7.2018 Podpis Martin Mička
application/pdf Doklad o prideleni SUKL kod... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.7.2018 Podpis Martin Mička
application/pdf Vyjadrenie FEK rozbor.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.7.2018 Podpis Martin Mička
application/pdf Barst 1996 (EID8104).pdf Iná príloha 31.7.2018 Podpis Martin Mička
application/pdf Ceny s online databaz_Velet... Iná príloha 31.7.2018 Podpis Martin Mička
application/pdf EPITOME-2.pdf Iná príloha 31.7.2018 Podpis Martin Mička
application/pdf Epoprostenol and pulmonary ... Iná príloha 31.7.2018 Podpis Martin Mička
application/pdf ESC 2015 Gudieline PAH.pdf Iná príloha 31.7.2018 Podpis Martin Mička
application/pdf Holandsko_2018_april.pdf Iná príloha 31.7.2018 Podpis Martin Mička
application/pdf Doklad o úhrade správneho p... Iná príloha 31.7.2018 Podpis Martin Mička
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ID_14300_Veletri.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 2.11.2018 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5572 1 R_A1N application/pdf S12006-2018-OKC-14300.pdf 15.11.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 22.10.2018 15:30:31
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov