[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14286
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Roche Registration GmbH. (Ing. Martina Štesová)
L01XE38
7209B
3718014286
Právoplatný
3.1.2019 7:05:18

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1P_ziadost_7209B_Cotellic_... Žiadosť o zaradenie A1P 31.7.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_7209B_C... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.7.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
text/dali Navrh_znenia_riadku_7209B_C... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.7.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf SPC_7209B_Cotellic -Brexit-... Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.7.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf CD registrácia_7209B_Cotell... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.7.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf CD registracia_7209B_Cotell... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.7.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf SUKL kod_7209B_Cotellic new... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.7.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyjadrenie FEK rozbor_7209C... Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.7.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Print Scrn_ceny online data... Iná príloha 31.7.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Potvrdenia_April 2018.pdf Iná príloha 31.7.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_14286_prevalencia_Cotel... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 5.11.2018 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5911 1 R_A1P application/pdf S08705-2019-OKC-14286-cotel... 15.5.2019 Detaily
R 5672 2 R_A1P application/pdf Rozhodnutie _K437_ N711.pdf 15.12.2018 Detaily
R 5604 1 R_A1P application/pdf S12006-2018-OKC-14286-Cotel... 15.11.2018 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 3.7.2023 15:22:14
Výzva na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku podľa § 7a ods. 2 zákona
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 26.6.2023 10:21:25
Hodnotiaca správa odbornej pracovnej skupiny pre farmako-ekonomiku. Hodnotiaca správa, ktorá obsahuje dôverné informácie bude sprístupnená iba členom kategorizačnej komisie a držiteľovi rozhodnutia o registrácii. Zverejnená hodnotiaca správa neobsahuje dôverné informácie.
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 22.5.2023 9:15:22
Nezohľadňovaný
Na základe výzvy na súčinnosť zverejnenej dňa 3.5.2023 pre lieky Zelboraf (ID konania: 14285) a Cotellic (ID konania: 14286) prikladáme verejnú verziu farmakoekonomického rozboru. S pozdravom.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 3.5.2023 17:32:21
Výzva na súčinnosť.
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 27.3.2023 21:23:14
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si vás informovať, že dnes (27.03.2023) bola cez neverejnú zónu „Iné podania“ zaslaná odpoveď na výzvu MZ SR na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa § 93 pre liek Cotellic (ŠÚKL: 7209B, ID14286), vzhľadom na skutočnosť, že odpoveď ako aj prílohy obsahujú dôverné informácie. S pozdravom.
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 2.2.2023 8:57:15
Oprava výzvy na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa § 93
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 21.10.2022 13:23:42
Výzva na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa §93
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 9.5.2019 9:50:55
Odborné odporúčanie pre ministra z KK
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 19.10.2018 11:41:40
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 2.8.2018 14:10:56
Ina priloha (potvrdenie o zaplateni spravneho poplatku)
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 2.8.2018 14:10:24
Ina priloha (publikacie, referencie)