[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14244
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Novartis Europharm Limited (MVDr. Magdaléna Petrová)
L01XE25
0781B
3718014244
Právoplatný
3.1.2019 7:07:24

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1P_Mekinist_31.7.2018.docx Žiadosť o zaradenie A1P 31.7.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Mekinis... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.7.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
text/dali Navrh_znenia_riadku_0781B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.7.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/msword SPC_Mekinist.doc Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.7.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Mekinist rozhodnutie EC.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.7.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Potvrdenie SUKL Mekinist.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.7.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyjadrenie FEK rozbor Mekin... Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.7.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Mekinist EC zmena drzitela.pdf Iná príloha 31.7.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
image/jpeg Mekinist potvrdenie o platb... Iná príloha 31.7.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf COMBI-d_Long GV et al, N En... Iná príloha 31.7.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf COMBI-v_Grob JJ et al, Lanc... Iná príloha 31.7.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf COMBI-MB_Davies MA et al, L... Iná príloha 31.7.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Schadendorf D et al, Europ ... Iná príloha 31.7.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf ESMO Guidelines 2015.pdf Iná príloha 31.7.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_14244_prevalencia_Mekin... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 5.11.2018 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5909 1 R_A1P application/pdf S08705-2019-OKC-14244-mekin... 15.5.2019 Detaily
R 5669 2 R_A1P application/pdf Rozhodnutie _K434_ N708.pdf 15.12.2018 Detaily
R 5606 1 R_A1P application/pdf S12006-2018-OKC-14244-Mekin... 15.11.2018 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 5.6.2023 14:22:02
Hodnotiaca správa odbornej pracovnej skupiny pre farmako-ekonomiku. Hodnotiaca správa, ktorá obsahuje dôverné informácie bude sprístupnená iba členom kategorizačnej komisie a držiteľovi rozhodnutia o registrácii. Zverejnená hodnotiaca správa neobsahuje dôverné informácie.
Autor: Pavol Sabol - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 11.5.2023 8:29:22
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, na základe Výzvy na súčinnosť zverejnenej dňa 3.5.2023 pre lieky Tafinlar (ID konania: 14243) a Mekinist (ID konania: 14244) prikladéme verejnú verziu farmakoekonomického rozboru. S pozdravom, Pavol Sabol
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 3.5.2023 17:31:20
Výzva na súčinnosť.
Autor: Pavol Sabol - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 17.2.2023 10:01:59
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si Vás informovať, že prostredníctvom neverejnej zóny „iné podania“, boli dnes v súvislosti s výzvami Ministerstva zdravotníctva na predloženie farmako-ekonomického rozboru liekov Tafinlar (ID konania: 14243) a Mekinist (ID konania: 14244) podané nasledovné prílohy: 1. farmako-ekonomický rozbor, 2. model analýzy minimalizácie nákladov a model dopadu na rozpočet a 3. odborná literatúra, vzhľadom na to, že informácie v nich obsiahnuté sú predmetom duševného vlastníctva držiteľa alebo obsahujú dôverné informácie. Ďakujem. S pozdravom, Pavol Sabol
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 21.10.2022 13:24:09
Výzva na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa §93
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 9.5.2019 9:45:23
Odborné odporúčanie pre ministra z KK
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 19.10.2018 11:38:26
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: MVDr. Magdaléna Petrová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 2.8.2018 15:29:50
NCZI dáta.
Autor: MVDr. Magdaléna Petrová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 2.8.2018 15:28:33
Prikladám NCZI dáta.
Autor: MVDr. Magdaléna Petrová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 2.8.2018 15:26:53
Dobrý deň, dovoľujem si poslať aktualizovanú verziu šifrovaného výstupu z MiniDaLi.
Autor: MVDr. Magdaléna Petrová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 2.8.2018 15:26:09
Dobrý deň, dovoľujem si poslať aktualizovanú verziu návrhu znenia riadku lieku (MiniDaLi).
Autor: MVDr. Magdaléna Petrová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 2.8.2018 15:25:14
Dobrý deň, dovoľujem si poslať aktualizovanú verziu žiadosti A1P.