[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14078
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Roche Registration GmbH. (Ing. Martina Štesová)
B02BX06
7247C
3718014078
Právoplatný
29.6.2018 15:48:04
7.11.2018 15:56:02
Dôvod späť vzatia Rozhodnutie držiteľa registrácie lieku.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_Hemlibra_7247C_FINAL.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 29.6.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled MiniDaLi_Hemlibra_7247C.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 29.6.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
text/dali Navrh_znenia_riadku_7247C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 29.6.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf SPC Hemlibra-MAT-30042018.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 29.6.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf CD MAA Hemlibra SK.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.6.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf CD Transfer new MAH SK.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.6.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Pridelenie SUKL kodu.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 29.6.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyjadrenie FEK rozbor.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 29.6.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf 14078_Potvrdenie o platbe_H... Iná príloha 29.6.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ceny z online databaz_Hemli... Iná príloha 29.6.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/x-zip-compressed Ine prilohy_studie.zip Iná príloha 29.6.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ID14078_Hemlibra.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 1.10.2018 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5615 2 R_A1N application/pdf Rozhodnutie_K427_N683.pdf 15.11.2018 Detaily
R 5522 1 R_A1N application/pdf S10871-2018-OKC-14078.pdf 15.10.2018 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 1.10.2018 10:08:33
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov