[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

14028
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
FERRING Slovakia s.r.o. (Helena Vojteková)
A07EA06
2440B
3718014028
Právoplatný
19.9.2018 21:06:08

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_ziadost_Cortiment_2440B... Žiadosť o zaradenie A1N 20.6.2018 Podpis Helena Vojteková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh_ znenia_riadku_Cortim... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 20.6.2018 Podpis Helena Vojteková
text/dali Navrh_znenia_riadku_Cortime... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 20.6.2018 Podpis Helena Vojteková
application/pdf smpc_cortiment.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 20.6.2018 Podpis Helena Vojteková
application/pdf rozhodnutie_cortiment.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 20.6.2018 Podpis Helena Vojteková
application/pdf rozhodnutie_cortiment.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 20.6.2018 Podpis Helena Vojteková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FE_rozbor_lieku_Cortiment_2... Farmako-ekonomický rozbor lieku 20.6.2018 Podpis Helena Vojteková
application/x-zip-compressed REFERENCE_1.zip Iná príloha 20.6.2018 Podpis Helena Vojteková
application/x-zip-compressed REFERENCE_2.zip Iná príloha 20.6.2018 Podpis Helena Vojteková
application/pdf Schroeder10.1056NEJM1987122... Iná príloha 20.6.2018 Podpis Helena Vojteková
application/pdf Zdravotnicka_rocenka_Sloven... Iná príloha 20.6.2018 Podpis Helena Vojteková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvu S02726-201... Iná príloha 19.9.2018 Podpis Helena Vojteková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document aktualizacia_FE_rozbor_liek... Iná príloha 19.9.2018 Podpis Helena Vojteková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ ID 14028_Cortiment.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 19.12.2018 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_Cortiment_14028.docx 12.9.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5698 1 R_A1N application/pdf S14082-2018-OKC-14028.pdf 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 14.12.2018 9:46:31
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 14.12.2018 9:42:49
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Helena Vojteková - FERRING Slovakia s.r.o.  
Zaslal: 19.9.2018 20:56:59
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prílohou si dovoľujem zaslať doplnenie k výzve Cortiment 14028
Autor: Helena Vojteková - FERRING Slovakia s.r.o.  
Zaslal: 19.9.2018 20:56:36
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prílohou si dovoľujem zaslať doplnenie k výzve Cortiment 14028
Autor: Helena Vojteková - FERRING Slovakia s.r.o.  
Zaslal: 26.6.2018 18:06:39
Z dôvodu nevyplnenej hlavičky dokumentu FE rozbor lieku pripájame doplnený dokument. Prosíme predchádzajúci dokument nebrať do úvahy.
Autor: Helena Vojteková - FERRING Slovakia s.r.o.  
Zaslal: 22.6.2018 13:44:06
potvrdenie o platbe
Autor: Helena Vojteková - FERRING Slovakia s.r.o.  
Zaslal: 21.6.2018 8:55:38
Printscreeny z EU databaz