[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

13972
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
G.L.Pharma GmbH (Zuzana Humajová)
M01AB55
4907C
3718013972
Právoplatný
12.6.2018 15:11:51

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost_DICLOVIT_FINAL_... Žiadosť o zaradenie A1N 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_Diclovi... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
text/dali Navrh_znenia_riadku_4907C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SPC_Diclovit_11.2017.docx Súhrn charakteristických vlastností lieku 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf Fenavit_MA_license_0492017.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf Decision on MAH transfer_Di... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf Fenavit_MA_license_0492017.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf FEK_rozbor_lieku_DICLOVIT_F... Farmako-ekonomický rozbor lieku 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf ACTA_ORTHO_2000.pdf Iná príloha 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf Airaksinen_2006.pdf Iná príloha 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf BIELIK_2010.pdf Iná príloha 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf Borecky_2013.pdf Iná príloha 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf Brueggemann, 1990.pdf Iná príloha 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf Brueggemann_1990_EN.pdf Iná príloha 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf Hamilton_2014.pdf Iná príloha 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf Martuliak_2009.pdf Iná príloha 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf Mibielli_2009.pdf Iná príloha 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf Steno_2008.pdf Iná príloha 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf Vetter_1988.pdf Iná príloha 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf Vetter_1988_EN.pdf Iná príloha 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf Diclovit_AT.pdf Iná príloha 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf Predelna-02-05-2018 (1)_Ger... Iná príloha 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document LT_Diclovit_04 06 2018.docx Iná príloha 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document LV_Diclovit_04 06 2018.docx Iná príloha 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf Diclovit_LT_approved price_... Iná príloha 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Tratul Plus_RO_printscreen.... Iná príloha 11.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf Potvrdenie 11_6.pdf Iná príloha 12.6.2018 Podpis Zuzana Humajová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM-A1N-FE-ID_13972-liek_49... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 23.8.2018 Podpis Jana Ivanová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5505 1 R_A1N application/pdf S10348-2018-OKC-13972.pdf 15.9.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ivona Malovecká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.8.2018 15:03:17
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Zuzana Humajová - G.L.Pharma GmbH 
Zaslal: 16.8.2018 15:32:05
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám doklad o úhrade doplatku. S pozdravom Zuzana Humajová
Autor: Ivona Malovecká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 14.8.2018 13:48:57
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov: