[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

13838
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Roche Registration GmbH. (Ing. Martina Štesová)
L01XX43
6555A
3718013838
Právoplatný
31.5.2018 15:52:44

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost_Erivedge final.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 31.5.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Erivedg... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.5.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
text/dali Navrh_znenia_riadku_6555A.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.5.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf SPC_Erivedge_6555A_15032018... Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.5.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Rozh. o registracii_Erivedg... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.5.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Rozh. o registracii_Erivedg... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.5.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf SUKL kod_Erivedge_6555A.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.5.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf FEK_vyjadrenie ku žiadosti.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.5.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/x-zip-compressed Studie.zip Iná príloha 31.5.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ceny z online databaz_Erive... Iná príloha 31.5.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM-A1N-prevalencia-ID_1383... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 23.8.2018 Podpis Jana Ivanová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5506 1 R_A1N application/pdf S10348-2018-OKC-13838.pdf 15.9.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 9.6.2023 14:10:21
Nezohľadňovaný
Dobý deň, dovoľte nám priložiť identický FE rozbor lieku Erivedge s odstránenou technickou chybou v dokumente. Ďakujeme
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 21.5.2023 23:52:10
Nezohľadňovaný
Na základe Výzvy MZ SR Číslo S27201-2022-OddHL-ID13838 prikladáme verejnú verziu FE rozboru pre liek Erivedge. S pozdravom.
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 27.3.2023 8:08:27
Oprava výzvy na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa §93
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 19.12.2022 13:17:16
Výzva na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa §93
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 1.6.2018 11:28:03
potvrdenie o zaplateni spravneho poplatku
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 1.6.2018 11:24:51
potvrdenie o zaplateni spravneho poplatku