[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

13820
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Eisai Europe Limited (Miloš Živanský)
L01XE29
4841B
3718013820
Právoplatný
31.5.2018 16:31:22
19.9.2018 9:37:52
Dôvod späť vzatia Záujem na zastavení konania v zmysle § 78 ods. 1 zákona č. 363/2011 Z. z
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Lenvima SPC SK.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf Lenvima dec_131930_sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf Lenvima ŠUKL kódy.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf potvrdenie platby Lenvima 3... Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf Prehlasenie o cene VB.pdf Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf Lenva faktura UK.pdf Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 1_Schlumberger M, et al. D... Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 2_Schlumberger M, Tahara M,... Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 3_Schlumberger, M.et.al, Le... Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 4_Cabanillas.pdf Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 5_Brose_Lancet_Sorafenib_20... Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 6_Brose_JCO_2017.pdf Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 7_Berdelou-Thyroid-2017.pdf Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 8_Tremblay_2016.pdf Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 9 LEN 303 Guo OS ESMO oral ... Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 1. Killock D. et al, Nat Re... Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 2. Lee et al N Engl J Med ... Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 3. Dunn et al Nat Rev Endoc... Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 4.Lorusso et al 2016.pdf Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 5. Cabanillas M.E. et al , ... Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 6. Okamoto K, et al. Antitu... Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 7. Ďurková, J., Onkológia 2... Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 8. Stjepanovic et al , Biol... Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 10. Ancelle et al DTC RR Fr... Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 11. Durante C, et al. Long-... Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 13. Pacini F, et.al Group E... Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 12.NCCN_Thyreoid Ca.pdf Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 15.Kawalec.pdf Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 16.Tahara et al 2017.pdf Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 17. Brose et al J Clin Onco... Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 18.Kiyota et al , Cancer Sc... Iná príloha 28.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf Maintenance of Orphan EC.pdf Iná príloha 30.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf Prehlasenie o prevalencii L... Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf Maintenance of Orphan EC.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf 10. Ancelle et al DTC RR Fr... Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Lenvima_30x10mg_navrh_zneni... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.5.2018 Podpis Miloš Živanský
text/dali Navrh_znenia_riadku_4841B L... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Lenvima_30x10mg_A1N_ziadost... Žiadosť o zaradenie A1N 31.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf Odborné stanovisko k preval... Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.5.2018 Podpis Miloš Živanský
application/pdf Lenvima_30x10mg_stanovenie_... Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.5.2018 Podpis Miloš Živanský
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM-A1N-prevalencia-ID_1382... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 23.8.2018 Podpis Jana Ivanová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5507 1 R_A1N application/pdf S10348-2018-OKC-13820.pdf 15.9.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Miloš Živanský - Eisai Europe Limited 
Zaslal: 26.9.2018 17:17:01
Nezohľadňovaný
Žiadosť o opravu zverejnených údajov a o vydanie rozhodnutia o zastavení konania – ID 13820
Autor: Ivona Malovecká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.8.2018 14:58:48
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov