[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

13781
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Chiesi Orphan B.V. (PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.)
J01MA12
4524B
3718013781
Právoplatný
17.10.2018 9:47:13

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword A1N_ziadost-Quinsair.doc Žiadosť o zaradenie A1N 28.5.2018 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku-Quinsai... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 28.5.2018 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
text/dali Navrh_znenia_riadku_4524B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 28.5.2018 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Quinsair emea-combined-h-27... Súhrn charakteristických vlastností lieku 28.5.2018 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/pdf 2017 08 29 Quinsair IAIN-13... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.5.2018 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/pdf dec_130815_sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.5.2018 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/pdf dec_132987_sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.5.2018 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/pdf dec_133592_sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.5.2018 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/pdf SUKL kody.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.5.2018 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/msword FEK_rozbor_lieku-Quinsair-v... Farmako-ekonomický rozbor lieku 28.5.2018 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/pdf ECFSPR_Annual Report 2014_N... Iná príloha 28.5.2018 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/pdf ECFSPR_Report2015_Nov2017.pdf Iná príloha 28.5.2018 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/pdf Elborn 2015.pdf Iná príloha 28.5.2018 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/pdf Quinsair-spravny poplatok.pdf Iná príloha 30.5.2018 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM - ID 13781 - liek QUINS... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 24.8.2018 Podpis Jana Ivanová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5816 2 R_A1N application/pdf Rozhodnutie _K447_ N7410doc... 15.3.2019 Detaily
R 5730 1 R_A1N application/pdf S05542-2019-OKC-13781.pdf 15.2.2019 Detaily Konanie o námietkach
R 5560 2 R_A1N application/pdf Rozhodnutie _K417_ N645.pdf 15.10.2018 Detaily
R 5513 1 R_A1N application/pdf S10348-2018-OKC-13781.pdf 15.9.2018 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 1.6.2023 13:38:35
Dobrý deň, výzva na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa §93 bola nesprávne uverejnená k ID konaniu 13781, ktorým liek Quinsair nebol zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov. Výzva na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa §93 bude uverejnená ku konaniam ID15936, ktorým bol liek Quinsair zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov.
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 20.1.2023 9:41:53
Výzva na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa § 93
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 4.2.2019 10:59:26
Odborné odporúčanie pre ministra z KK
Autor: Helena Pätoprstá - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 21.8.2018 11:02:26
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny J