[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

13695
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Pierre Fabre Médicament (Katarína Pochová)
L01CA05
80648
3718013695
Právoplatný
4.5.2018 8:46:37

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost_Javlor 25mg_806... Žiadosť o zaradenie A1N 4.5.2018 Podpis Katarína Pochová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Javlor_... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 4.5.2018 Podpis Katarína Pochová
text/dali Navrh_znenia_riadku_80648.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 4.5.2018 Podpis Katarína Pochová
application/pdf SPC_Javlor.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 4.5.2018 Podpis Katarína Pochová
application/pdf Javlor_EC Decision_SK.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 4.5.2018 Podpis Katarína Pochová
application/pdf Javlor_codes.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 4.5.2018 Podpis Katarína Pochová
application/pdf Vyjadrenie FEK rozbor_Javlo... Farmako-ekonomický rozbor lieku 4.5.2018 Podpis Katarína Pochová
application/pdf Javlor_Holandsko_3.5.2018.pdf Iná príloha 4.5.2018 Podpis Katarína Pochová
application/pdf Javlor_Dánsko_3.5.2018.pdf Iná príloha 4.5.2018 Podpis Katarína Pochová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Prix JAVLOR LUXEMBOURG 05 2... Iná príloha 4.5.2018 Podpis Katarína Pochová
application/x-zip-compressed VFL_studie k podaniu A1N_29... Iná príloha 4.5.2018 Podpis Katarína Pochová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM-A1N-prevalencia-ID_1369... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 23.8.2018 Podpis Jana Ivanová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5509 1 R_A1N application/pdf S10348-2018-OKC-13695.pdf 15.9.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Katarína Pochová - Pierre Fabre Médicament 
Zaslal: 4.5.2023 10:59:27
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si vás informovať, že dnes 4.5.2023 bol cez neverejnú zónu „Iné podania“ vložený FE model ako odpoveď na výzvu MZ SR na predloženie farmako-ekonomického modelu. Ďakujeme.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 3.5.2023 17:23:23
Výzva na predloženie farmako-ekonomického modelu.
Autor: Katarína Pochová - Pierre Fabre Médicament 
Zaslal: 23.3.2023 17:24:46
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si vás informovať, že dnes 23.03.2023 bola cez neverejnú zónu „Iné podania“ zaslaná odpoveď na výzvu MZ SR na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa § 93 pre liek Javlor ID 13695, vzhľadom na skutočnosť, že odpoveď obsahuje dôverné informácie. Ďakujeme.
Autor: Katarína Pochová - Pierre Fabre Médicament 
Zaslal: 23.3.2023 17:19:30
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť FEK ako odpoveď na výzvu. Ďakujeme.
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 23.11.2022 14:56:49
Výzva na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa §93
Autor: Ivona Malovecká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.8.2018 15:00:45
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Katarína Pochová - Pierre Fabre Médicament 
Zaslal: 9.5.2018 11:18:06
Prikladám potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.
Príloha: application/pdf Javlor3695.pdf