[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

13596
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Roche Registration GmbH. (Ing. Martina Štesová)
L04AA36
6794C
3718013596
Právoplatný
26.7.2018 16:04:39

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1P_ziadost_Ocrevus_6794C.pdf Žiadosť o zaradenie A1P 30.4.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf SPC Ocrevus -Brexit-2303201... Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.4.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Ocrevus... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.4.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
text/dali Navrh_znenia_riadku_6794C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.4.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf IL Ocrevus new MAH.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.4.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf FEK_rozbor_Ocrevus.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.4.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf OPERA_RMS_reg. studia.pdf Iná príloha 30.4.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf ORATORIO_PPMS_reg. studia.pdf Iná príloha 30.4.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Commission Decision_Ocrevus... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.4.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Commission Decision_Ocrevus... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.4.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Ocrevus_odpoved na vyzvu.pdf Iná príloha 26.7.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Ocrevus_aktualizacia FER_vy... Farmako-ekonomický rozbor lieku 26.7.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_13596_FER_Ocrevus.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 5.11.2018 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva na doplnenie S09599-O... 20.7.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5668 2 R_A1P application/pdf Rozhodnutie _K435_ N709.pdf 15.12.2018 Detaily
R 5609 1 R_A1P application/pdf S12006-2018-OKC-13596-Ocrev... 15.11.2018 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Eva Veľasová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 29.11.2023 15:59:11
Výzva na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku.
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.11.2023 20:17:57
Nezohľadňovaný
Výzva na pokračovanie rokovaní o zmluve o podmienkach úhrady lieku
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 19.10.2018 11:37:13
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 19.10.2018 11:31:14
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 26.7.2018 16:00:34
Nezohľadňovaný
Doplnený FER.
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 26.7.2018 15:58:34
Nezohľadňovaný
Odpoveď na výzvu.
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 12.6.2018 10:34:51
Nezohľadňovaný
Potvrdenie o uhrade lieku v Nemecku.
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.5.2018 21:53:28
Ina priloha
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.5.2018 21:52:25
Ina priloha
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.5.2018 21:51:55
Ina priloha
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.5.2018 21:50:22
Ina priloha
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.5.2018 21:49:17
Ina priloha
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.5.2018 21:42:01
Ina priloha: online databazy cien - print screens
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.5.2018 21:37:27
Ina priloha: marze - potvrdenia
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.5.2018 21:35:05
Navrh znenia riadku lieku - sifrovany vystup z MiniDaLi
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.5.2018 21:34:09
Navrh znenia riadku lieku - aktualizacia
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.5.2018 21:31:03
FEK rozbor - aktualizacia
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.5.2018 21:30:08
A1P ziadost - aktualizacia
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 3.5.2018 10:05:26
potvrdenie o zaplateni spravneho poplatku