[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

13539
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited (Katarina Tulinska)
A16AX08
2568A
3718013539
Právoplatný
19.9.2018 13:08:59

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_Revestive_30.4.2018.docx Žiadosť o zaradenie A1N 30.4.2018 Podpis Katarina Tulinska
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled MiniDaLi_Revestive_30.4.201... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.4.2018 Podpis Katarina Tulinska
text/dali Navrh_znenia_riadku_2568A.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.4.2018 Podpis Katarina Tulinska
application/pdf SPC Revestive_sk.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.4.2018 Podpis Katarina Tulinska
application/pdf EK_rozhodnutie_dec_138050_s... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.4.2018 Podpis Katarina Tulinska
application/pdf SUKL kod_Revestive.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.4.2018 Podpis Katarina Tulinska
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyjadrenie FEK rozbor Reves... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.4.2018 Podpis Katarina Tulinska
application/pdf Spravny poplatok Revestive.pdf Iná príloha 30.4.2018 Podpis Katarina Tulinska
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Revestive PrtScr_Nemecko_Ra... Iná príloha 30.4.2018 Podpis Katarina Tulinska
application/x-zip-compressed Prilohy.zip Iná príloha 30.4.2018 Podpis Katarina Tulinska
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ID13539_Revestive.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 24.7.2018 Podpis Jana Ivanová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5701 1 R_A1N application/pdf S14082-2018-OKC-13539.pdf 15.1.2019 Detaily
R 5514 2 R_A1N application/pdf Rozhodnutie _K416_ N640.pdf 15.9.2018 Detaily
R 5434 1 R_A1N application/pdf S09864-2018-OKC-13539.pdf 15.8.2018 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 19.12.2018 10:37:17
Odborné odporúčanie pre ministra z KK
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 14.12.2018 9:48:07
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Katarina Tulinska - Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 
Zaslal: 20.9.2018 21:49:26
Návrh Indikačného obmedzenia - Stanovisko SSPEV
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 18.7.2018 13:43:42
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov