[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

13373
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Chiesi Pharmaceutici S.p.A. (Katarína Prochotska)
S01XA19
3265B
3718013373
Právoplatný
21.6.2018 9:34:37

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost_Holoclar.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 29.3.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_3265B.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 29.3.2018 Podpis Katarína Prochotska
text/dali Navrh_znenia_riadku_3265B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 29.3.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf SPC Holoclar.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 29.3.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Rozhodnutie o registracii H... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.3.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Rozhodnutie o registracii H... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.3.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf SUKL kody.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 29.3.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Vyhlásenie_Holoclar.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 29.3.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Bakhtiari et al_2010.pdf Iná príloha 29.3.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Dua et al_2010.pdf Iná príloha 29.3.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf EMA- Holoclar.pdf Iná príloha 29.3.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Huang et al_2011.pdf Iná príloha 29.3.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Solomon et al_2002.pdf Iná príloha 29.3.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Williams et al_2013.pdf Iná príloha 29.3.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Potvrdenie Dansko a Holands... Iná príloha 29.3.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Uhrada spravneho poplatku_H... Iná príloha 29.3.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf JOPH2014-196827.pdf Iná príloha 21.6.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Kuckelkorn- Poor prognosis ... Iná príloha 21.6.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Kuckelkorn_et_al-2002-Acta_... Iná príloha 21.6.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf NEJM 1999 Tsubota et al nej... Iná príloha 21.6.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Parul- Ocular chemical inju... Iná príloha 21.6.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Priloha_1.pdf Iná príloha 21.6.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Priloha_2.pdf Iná príloha 21.6.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Priloha_3.pdf Iná príloha 21.6.2018 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Sprievodný list_Holoclar.pdf Iná príloha 21.6.2018 Podpis Katarína Prochotska
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM - A1N prevalencia - ID ... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 23.8.2018 Podpis Jana Ivanová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva na doplnenie S08093-O... 15.6.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5500 1 R_A1N application/pdf S10348-2018-OKC-13373.pdf 15.9.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 2.8.2018 12:09:19
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov:
Autor: Katarína Prochotska - Chiesi Pharmaceutici S.p.A. 
Zaslal: 21.6.2018 9:23:02
Nezohľadňovaný
Dobry den, dovolujem si Vam poslat spievodny list k vyzve
Príloha: application/pdf Priloha_3.pdf
Autor: Katarína Prochotska - Chiesi Pharmaceutici S.p.A. 
Zaslal: 21.6.2018 9:22:37
Nezohľadňovaný
Dobry den, dovolujem si Vam poslat spievodny list k vyzve
Príloha: application/pdf Priloha_2.pdf
Autor: Katarína Prochotska - Chiesi Pharmaceutici S.p.A. 
Zaslal: 21.6.2018 9:22:14
Nezohľadňovaný
DObry den, dovolujeme si Vam poslat prilohu k vyzve
Príloha: application/pdf Priloha_1.pdf
Autor: Katarína Prochotska - Chiesi Pharmaceutici S.p.A. 
Zaslal: 21.6.2018 9:21:38
Nezohľadňovaný
Dobry den, dovolujem si Vam poslat prilohu k vyzve
Autor: Katarína Prochotska - Chiesi Pharmaceutici S.p.A. 
Zaslal: 21.6.2018 9:20:39
Nezohľadňovaný
Dobry den, dovolujeme si Vam poslat prilohu k vyzve
Autor: Katarína Prochotska - Chiesi Pharmaceutici S.p.A. 
Zaslal: 21.6.2018 9:19:13
Nezohľadňovaný
Dobry den, dovolujem si Vam poslat prilohu k vyzve
Autor: Katarína Prochotska - Chiesi Pharmaceutici S.p.A. 
Zaslal: 21.6.2018 9:17:44
Nezohľadňovaný
Dobry den, dovolujeme si Vam poslat clanok: The Ocular Surface Chemical Burns
Autor: Katarína Prochotska - Chiesi Pharmaceutici S.p.A. 
Zaslal: 21.6.2018 9:15:43
Nezohľadňovaný
Dobry den, dovolujeme si Vam poslat ABSTRAKT:TREATMENT OF SEVERE OCULAR-SURFACE DISORDERS WITH CORNEAL EPITHELIAL STEM-CELL TRANSPLANTATION
Autor: Katarína Prochotska - Chiesi Pharmaceutici S.p.A. 
Zaslal: 21.6.2018 9:13:11
Nezohľadňovaný
Dobry den, dovolujem si Vam poslat spievodny list k vyzve