[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

13291
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
NOVARTIS EUROPHARM LIMITED (MVDr. Magdaléna Petrová)
L01XE18
9167B
3718013291
Právoplatný
16.7.2018 16:33:36

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_ziadost_JAKAVI_10 mg.docx Žiadosť o zaradenie A1N 28.3.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_9167B.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 28.3.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
text/dali Navrh_znenia_riadku_9167B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 28.3.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf SPC Jakavi.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 28.3.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Rozhodnutie EC Jakavi.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.3.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf SUKL_kody_Jakavi.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.3.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyjadrenie FEK rozbor Jakav... Farmako-ekonomický rozbor lieku 28.3.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf EMA registracia bez obmedze... Iná príloha 28.3.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
image/jpeg Potvrdenie o platbe Jakavi ... Iná príloha 28.3.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf RESPONSE_primary_Vannucchi.pdf Iná príloha 28.3.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf RESPONSE_Verstovsek_80 week... Iná príloha 28.3.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf RESPONSE-2_Passamonti.pdf Iná príloha 28.3.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Mesa_) Changes in quality o... Iná príloha 28.3.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Levine_Role of JAK2 in the ... Iná príloha 28.3.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Jakavi PV odpoved na vyzvu.... Iná príloha 16.7.2018 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_13291_prevalencia_Jakav... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 5.11.2018 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vyzva_jakavi_13291.docx 9.7.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5671 2 R_A1N application/pdf Rozhodnutie _K432_ N706.pdf 15.12.2018 Detaily
R 5610 1 R_A1N application/pdf S12006-2018-OKC-13291-Jakav... 15.11.2018 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 19.10.2018 11:33:35
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: MVDr. Magdaléna Petrová - NOVARTIS EUROPHARM LIMITED  
Zaslal: 5.4.2018 8:49:45
Dobrý deň, dovoľujem si priložiť NCZI neštandardne spracované údaje o počte pacientov (jedinečných RČ) s dg. PV (D.45*) s liekmi zo skupín L01*, L03AB*a L04AX* za obdobie 10/2015 – 09/2016 a počte pacientov (jedinečných RČ) s dg. PV (D.45*) s liekmi zo skupín L01*, L03AB*a L04AX* za obdobie 10/2016 – 09/2017.
Príloha: application/pdf S00187-2018.pdf
Autor: MVDr. Magdaléna Petrová - NOVARTIS EUROPHARM LIMITED  
Zaslal: 5.4.2018 8:47:58
Dobrý deň, dovoľujem si priložiť potvrdenia k maržiam.