[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

1226
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Abbot Laboratories S.A. (Ing. Monika Pősová)
L02AE02
53714
3712001226
Fikcia
11.5.2012 15:22:44

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_Abbott_Laborato... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 11.5.2012 Podpis Ing. Monika Pősová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_CND_Abbott_Laboratories_S... Návrh ceny - formulár CND 11.5.2012 Podpis Ing. Monika Pősová
text/dali CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 11.5.2012 Podpis Ing. Monika Pősová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky