[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

10649
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (PharmDr. PhDr. Matej Petrovič)
L04AB02, L04AB04, L04AA33
7044A, 7169A, 02578, 40795, 7783B, 7787B, 37218, 40793, 0358B
3717010649
Právoplatný
6.4.2017 12:45:49

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie_ZM_204_KON_IO_OPS... Oznámenie o začatí konania 6.4.2017 Podpis PharmDr. PhDr. Matej Petrovič
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_A_ID_10649_ZM_204_KON_N... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 28.4.2017 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 4678 1 R_KON application/pdf R_ZM_S03796_OKC_2017_KON_ID... 15.5.2017 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 24.4.2017 14:33:22
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov:
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - Bracco Imaging Deutschland GmbH 
Zaslal: 24.4.2017 11:19:50
Nezohľadňovaný
zaslané súbory o cenách boli k tomuto konaniu priložené omylom - patria ku konaniu o referencovaní cien vyhlásenému MZ 4.4.2017
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - Bracco Imaging Deutschland GmbH 
Zaslal: 24.4.2017 11:16:01
Nezohľadňovaný
údaje o cenách, súbor 2/2
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - Bracco Imaging Deutschland GmbH 
Zaslal: 24.4.2017 11:15:33
Nezohľadňovaný
údaje o cenách, súbor 1/2