[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

1064
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
+pharma arzneimittel gmbh (Mgr. Eva Tengler)
G04CB01, C09AA09, C09CA03
36939, 97089, 51645
3712001064
Fikcia
2.5.2012 11:36:48

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_formular_+pharm... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 2.5.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_CND_+pharma arzneimittel ... Návrh ceny - formulár CND 2.5.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
text/dali CND_+pharma arzneimittel s.... Šifrovaný výstup z formulára CND 2.5.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky