[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

10157
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Pfizer Limited (Ing. Petra Szilágyiová)
L01XE17
2612A
3717010157
Právoplatný
31.1.2017 16:23:54

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost_Inlyta_5mg.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 31.1.2017 Podpis Ing. Petra Szilágyiová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_Inlyta ... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.1.2017 Podpis Ing. Petra Szilágyiová
text/dali Navrh_znenia_riadku_2612A.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.1.2017 Podpis Ing. Petra Szilágyiová
application/pdf SPC_Inlyta.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.1.2017 Podpis Ing. Petra Szilágyiová
application/pdf Rozhodnutie EK o registráci... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.1.2017 Podpis Ing. Petra Szilágyiová
application/pdf Inlyta_SUKL_kody.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.1.2017 Podpis Ing. Petra Szilágyiová
application/pdf S_FE_liek_Inlyta.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.1.2017 Podpis Ing. Petra Szilágyiová
application/pdf Lancet_AXIS_2011.pdf Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Petra Szilágyiová
application/pdf Motzer_Lancet_Oncol_2013.pdf Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Petra Szilágyiová
application/pdf Potvrdenie_Cyprus_oktober_2... Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Petra Szilágyiová
application/pdf Potvrdenie_Dansko_oktober_2... Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Petra Szilágyiová
application/pdf Potvrdenie_Finsko_oktober_2... Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Petra Szilágyiová
application/pdf Potvrdenie_Holandsko_oktobe... Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Petra Szilágyiová
application/pdf Potvrdenie_Chorvatsko_oktob... Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Petra Szilágyiová
application/pdf Potvrdenie_Madarsko_oktober... Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Petra Szilágyiová
application/pdf Potvrdenie_Madarsko_oktober... Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Petra Szilágyiová
application/pdf Potvrdenie_Svedsko_oktober_... Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Petra Szilágyiová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM - ID 10157 - liek 2612A... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 28.4.2017 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 4707 2 R_A1N application/pdf Rozhodnutie _K351_N530.pdf 15.6.2017 Detaily
R 4675 1 R_A1N application/pdf Rozhodnutie_S03796-OKC-2017... 15.5.2017 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 25.4.2017 7:58:58
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov:
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 24.4.2017 14:30:21
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov:
Autor: Ing. Petra Szilágyiová - Pfizer Limited 
Zaslal: 2.2.2017 16:03:23
Cena - Nemecko, Rakúsko - Print screen:
Autor: Ing. Petra Szilágyiová - Pfizer Limited 
Zaslal: 1.2.2017 15:40:11
Doklad o poukázaní správneho poplatku: