[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

10111
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Merck Sharp & Dohme Ltd. (Ing. Miroslav Dedík)
J05AX68
0666C
3717010111
Právoplatný
31.1.2017 15:25:53

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_ziadost_Zepatier.docx Žiadosť o zaradenie A1N 31.1.2017 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Zepatie... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.1.2017 Podpis Ing. Miroslav Dedík
text/dali Navrh_znenia_riadku_0666C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.1.2017 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf SPC_ZEPATIER-H-C-4126-IAIN-... Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.1.2017 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Rozhodnutie_160622 Zepatier... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.1.2017 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf IL_SUKL_Zepatier.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.1.2017 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf S_FE_liek_Zepatier.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.1.2017 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Dansko_Response to EFPIA en... Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Holandsko_potvrdenie s úrad... Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Svedsko_Confirmation of reg... Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf C-EDGE H2H Sperl.pdf Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf C-EDGE TE Kwo.pdf Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf C-EDGE TN Zeuzem.pdf Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf C-SALVAGE Forns.pdf Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf C-SURFER.pdf Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf C-WORTHY Lawitz.pdf Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf C-WORTHY Sulkowski.pdf Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Spravny poplatok_Zepatier.pdf Iná príloha 31.1.2017 Podpis Ing. Miroslav Dedík
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM - ID 10111 - liek 0666C... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 2.5.2017 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 4676 1 R_A1N application/pdf Rozhodnutie_S03796-OKC-2017... 15.5.2017 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 25.4.2017 11:49:20
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov:
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 24.4.2017 14:31:29
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov:
Autor: Ing. Miroslav Dedík - Merck Sharp & Dohme Ltd. 
Zaslal: 7.2.2017 16:27:29
Upravený farmako-ekonomický rozbor lieku v súvislosti s podaním žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku v rámci konania ID 10111.
Autor: Ing. Miroslav Dedík - Merck Sharp & Dohme Ltd. 
Zaslal: 2.2.2017 14:39:26
Doplnenie údajov o úradne určenej cene v krajine Rakúsko v súvislosti s podaním žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku v rámci konania ID 10111.
Autor: Ing. Miroslav Dedík - Merck Sharp & Dohme Ltd. 
Zaslal: 2.2.2017 14:39:02
Doplnenie údajov o úradne určenej cene v krajine Nemecko v súvislosti s podaním žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku v rámci konania ID 10111.