[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

10030
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Gilead Sciences International Ltd (Dana Ťažká)
J05AX69
0432C
3716010030
Právoplatný
23.3.2017 18:32:13

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf 0432C_A1N_ziadost_Epclusa.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 0432C_Návrh znenia riadku.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
text/dali Navrh_znenia_riadku_0432C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 0432C_SmPC_Epclusa.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 0432C_Rozhodnutie_Epclusa.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 0432C_Rozhodnutie_Epclusa.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 0432C_ŠUKL kódy_Epclusa.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 0432C_Epclusa_S_FE_final 31... Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Potvrdenie_Cyprus_oktober_2... Iná príloha 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Potvrdenie_Dansko_oktober_2... Iná príloha 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Potvrdenie_Švédsko_oktober_... Iná príloha 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf ASTRAL-1 (3).pdf Iná príloha 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf ASTRAL-2- 3 Publication NEJ... Iná príloha 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Curry_ASTRAL_4_nejmoa151261... Iná príloha 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf EASL guidelines 2016.pdf Iná príloha 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Epid HC KMIL Schreter (3).pdf Iná príloha 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Hatzakis 2015 - The present... Iná príloha 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Lawitz_NEJM2013.pdf Iná príloha 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Marcellin-2009-Liver_Intern... Iná príloha 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Schiffman ML_Gastroenterolo... Iná príloha 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Taliani G_Gastroenterology_... Iná príloha 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf WHO Guidelines_2016.pdf Iná príloha 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Potvrdenie o úhrade poplatk... Iná príloha 31.12.2016 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 0432C_Epclusa_Vyjadrenie na... Iná príloha 23.3.2017 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 0432C_A1N_ziadost_Epclusa 2... Žiadosť o zaradenie A1N 23.3.2017 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 0432C_Návrh znenia riadku 2... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 23.3.2017 Podpis Dana Ťažká
text/dali Navrh_znenia_riadku_0432C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 23.3.2017 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 0432C_Epclusa_S_FE_final 23... Farmako-ekonomický rozbor lieku 23.3.2017 Podpis Dana Ťažká
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM - ID 10030 - liek 0432C... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 28.4.2017 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva na doplnenie S02798-O... 22.3.2017 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 4705 2 R_A1N application/pdf Rozhodnutie _K353_N533.pdf 15.6.2017 Detaily
R 4673 1 R_A1N application/pdf Rozhodnutie_S03796-OKC-2017... 15.5.2017 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 24.4.2017 14:43:05
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov:
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 24.4.2017 14:27:59
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov:
Autor: Dana Ťažká - Gilead Sciences International Ltd 
Zaslal: 4.1.2017 16:49:25
Cena LU
Autor: Dana Ťažká - Gilead Sciences International Ltd 
Zaslal: 2.1.2017 16:42:19
Cena DE
Príloha: application/pdf Cena v Nemecku.pdf
Autor: Dana Ťažká - Gilead Sciences International Ltd 
Zaslal: 2.1.2017 16:41:57
Cena AT
Autor: Dana Ťažká - Gilead Sciences International Ltd 
Zaslal: 2.1.2017 16:41:18
Formálna oprava žiadosti