[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 96
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf GYNOFLOR_Rozhodnutie_02164-OKCLP-2012-MZ792.pdf
15.3.2012 20:00:00
16.3.2012 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 511 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 9.3.2012 Podpis Miroslava Vargová
2 Riaditeľ odboru 12.3.2012 Podpis Matúš Tekeľ
3 Riaditeľ sekcie 12.3.2012 Podpis Mgr. Michaela Cesnaková
4 Minister 12.3.2012 Podpis MUDr. Ivan Uhliarik