[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 9000
R_A1E - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
1
application/pdf S19824-2024-OddKCL-34209.pdf
15.6.2024 20:00:00
16.6.2024 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 12.6.2024 Podpis Lucia Bobotová
2 Riaditeľ odboru 14.6.2024 Podpis PharmDr. Jozef Turza
3 Minister 14.6.2024 Podpis JUDr. Zuzana Dolinková