[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 8948
R_A1E - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
1
application/pdf S18521-2024-OddKCL-33897.pdf
15.5.2024 20:00:00
16.5.2024 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.5.2024 Podpis Lucia Bobotová
2 Riaditeľ odboru 13.5.2024 Podpis PharmDr. Jozef Turza
3 Minister 13.5.2024 Podpis JUDr. Zuzana Dolinková