[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 8886
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf S15877-2024-OddKCL-29048_Alutard.pdf
15.3.2024 20:00:00
16.3.2024 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.3.2024 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
2 Riaditeľ odboru 14.3.2024 Podpis PharmDr. Jozef Turza
3 Minister 14.3.2024 Podpis JUDr. Zuzana Dolinková