[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 8880
R_A1N - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
1
application/pdf S15877-2024-OddKCL-28969.pdf
15.3.2024 20:00:00
16.3.2024 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.3.2024 Podpis Eva Veľasová
2 Riaditeľ sekcie 14.3.2024 Podpis PharmDr. Jozef Turza
3 Minister 14.3.2024 Podpis JUDr. Zuzana Dolinková